Aktuality

Upozornění pro návštěvy

Od 23. 12. jsou povoleny návštěvy na všech odděleních nemocnice.  

Po krušném období respiračních onemocnění v začátku tohoto měsíce se nám podařilo zvládnout přenosné infekce. Děkujeme všem za pochopení  nutných opatření, která sice limitovala možnosti kontaktu s rodinami, ale ve výsledku vedla k současné situaci umožňující našim pacientům trávit vánoční svátky na propustkách v rodině, nebo alespoň s návštěvami blízkých v našem zařízení. 

Naši zaměstnanci se po celou dobu snažili, aby nemocní měli program k udržení psychické pohody a ke zvýšení soběstačnosti a mobility, podle svých možností. Někteří pacienti vytvořili nádhernou výzdobu na oddělení. Personál byl odměněn i několika nově vzniklými krásnými básněmi.

Doufáme, že se podaří udržet stav bez přenosných respiračních nemocí i po svátcích. Proto prosíme akceptujte opatření ke snížení rizika.

Doporučujeme předem si telefonicky dohodnout se staniční sestrou čas návštěvy, aby nedocházelo ke kumulaci osob. 

Každá osoba navštěvující pacienta se u vstupu do budovy hlásí zdravotnímu personálu příslušného oddělení. 

Návštěvy si při vstupu do budovy desinfikují ruce a nosí čistý respirátor po celou dobu pobytu v budovách. 

Osobám s příznaky respiračního infektu, jiného přenosného onemocnění a osobám se zvýšenou teplotou je vstup do všech prostor nemocnice Třebotov absolutně zakázán.

V tomto případě návštěvu odložte. Rádi vyřídíme vzkaz nebo pomůžeme seniorům s telefonováním, aby nebyli bez kontaktů.