Aktuality

Režim návštěv

Od 9.2. jsou opět povoleny návštěvy na všech odděleních.

Je nám líto, že přes všechna upozornění řada návštěv používá respirátor jen v přítomnosti našich zaměstnanců. Víme o tom, naším posláním je ale péče o pacienty a nikoli dozor nad průběhem návštěv. Prosím používejte respirátory od vstupu do budovy, používejte desinfekci rukou. Snížíte riziko onemocnění křehkých pacientů respiračními infekty.

Návštěvu hlaste na sesterně, stejně tak, pokud odvádíte pacienta z oddělení.


Naše opatření proti šíření respiračních infekcí

Jako každý rok, v období podzimu až předjaří lze očekávat zvýšený výskyt virových respiračních infekcí. Jistě si kladete otázku, co děláme pro ochranu našich pacientů. Také se ptáte na smysluplnost nošení respirátorů a na vhodnost očkování proti COVID a proti chřipce.

Nastavit optimální opatření není lehké. Především je potřeba si uvědomit, že neexistuje 100% ochrana před infekcí. Opatření pouze snižují riziko nákazy. Záleží na tom, jak velké dávce virů je osoba vystavena a jak zareaguje její imunitní systém, což předem nevíme.

Náš plán prevence jsme zahájili již v srpnu, kdy proběhlo očkování proti pneumokokové infekci (pneumokok je původcem zápalu plic, který u seniorů může skončit fatálně). Během září proběhlo očkování vakcínou COMIRNATY – OMICRON, v říjnu jsme očkovali proti chřipce.

K posílení imunity slouží časté pobyty ve venkovním prostředí, posilování fyzické zdatnosti v rámci rehabilitace, podávání nutričních doplňků ke zlepšení stavu výživy u pacientů se zvýšenými energetickými nároky a podávání vitamínových přípravků.

Dlouhodobě jsou ve vchodu do budovy i na pokojích pacientů umístěny zásobníky s desinfekcí na ruce. Pečlivá hygiena rukou snižuje riziko přenosu infekcí. V případě COVID postačuje k inaktivaci viru dokonce i obyčejné mytí rukou mýdlem, pokud je správně prováděno.

U přijímaných pacientů jsou prováděny antigenní testy. Samozřejmostí je provedení testu u každého podezření na respirační infekci u pacientů nebo našich zaměstnanců.

Od 25.9. 2023 žádáme, aby návštěvy v budově nemocnice nosily respirátory. Důvodem je vyšší výskyt COVID a vyšší výskyt onemocnění bez větších příznaků, kdy si nemocný nemusí být vědom, že je pro své okolí infekční. 

Zvažovali jsme povinné nošení respirátorů u našich zaměstnanců. Na rozdíl od návštěv, personál u pacientů by byl v respirátorech 8–12 hodin denně, po několik měsíců. Proto jsme ponechali povinné nošení pouze pro případ kontaktu s COVID nebo chřipkou, a to vždy pro celý tým pečující o pacienty. Všichni zaměstnanci mají nastavena režimová opatření, která snižují možnost zanesení infekce do prostor nemocnice. 

Věříme, že společně najdeme cestu, jak účinně chránit Vaše blízké, a přitom jim ponechat co největší možnost kontaktu s návštěvami.

MUDr. Zdenka Danzigová, MBA