Aktuality

Režim návštěv

Od 25. 9. jsou povoleny návštěvy ve všech prostorách nemocnice s ochranou dýchacích cest. Při vstupu do budovy je povinný respirátor. Před návštěvou prosíme zvažtě svůj zdravotní stav. Pokud se necítíte dobře, máte příznaky onemocnění dýchacích cest, bolesti hlavy nebo nově zjišťujete únavnost, návštěvu odložte.

Děkujeme, že stejně jako my chráníte naše pacienty.

 

Naše opatření proti šíření respiračních infekcí

Jako každý rok, v období podzimu až předjaří lze očekávat zvýšený výskyt virových respiračních infekcí. Jistě si kladete otázku, co děláme pro ochranu našich pacientů. Také se ptáte na smysluplnost nošení respirátorů a na vhodnost očkování proti COVID a proti chřipce.

Nastavit optimální opatření není lehké. Především je potřeba si uvědomit, že neexistuje 100% ochrana před infekcí. Opatření pouze snižují riziko nákazy. Záleží na tom, jak velké dávce virů je osoba vystavena a jak zareaguje její imunitní systém, což předem nevíme.

Náš plán prevence jsme zahájili již v srpnu, kdy proběhlo očkování proti pneumokokové infekci (pneumokok je původcem zápalu plic, který u seniorů může skončit fatálně). Během září očkujeme vakcínou COMIRNATY – OMICRON pacienty, kteří mají o očkování zájem. V říjnu proběhne očkování proti chřipce, opět pouze pro zájemce. Pacienti mají možnost si očkování promyslet a probrat se svými blízkými nebo s praktickým lékařem. Z očkování jsou vyloučeni pouze pacienti, u kterých z lékařského hlediska není očkování vhodné.

K posílení imunity slouží časté pobyty ve venkovním prostředí včetně fyzioterapeuty vedeného cvičení před budovou, posilování fyzické zdatnosti v rámci rehabilitace, podávání nutričních doplňků ke zlepšení stavu výživy u pacientů se zvýšenými energetickými nároky a podávání vitamínových přípravků.

Dlouhodobě jsou ve vchodu do budovy i na pokojích pacientů umístěny zásobníky s desinfekcí na ruce. Pečlivá hygiena rukou snižuje riziko přenosu infekcí. V případě COVID postačuje k inaktivaci viru dokonce i obyčejné mytí rukou mýdlem, pokud je správně prováděno.

U přijímaných pacientů jsou prováděny antigenní testy. Samozřejmostí je provedení testu u každého podezření na respirační infekci u pacientů nebo našich zaměstnanců.

Od 25.9. 2023 žádáme, aby návštěvy v budově nemocnice nosily respirátory. Důvodem je vyšší výskyt COVID a vyšší výskyt onemocnění bez větších příznaků, kdy si nemocný nemusí být vědom, že je pro své okolí infekční. To je na jednu stranu dobře – nikdo si nepřeje těžká onemocnění typická pro první vlnu, na druhou stranu pro imunitně oslabené pacienty zůstává riziko nákazy.

Zvažovali jsme povinné nošení respirátorů u našich zaměstnanců. Na rozdíl od návštěv, personál u pacientů by byl v respirátorech 8–12 hodin denně, po několik měsíců. Proto jsme ponechali povinné nošení pouze pro případ kontaktu s COVID nebo chřipkou, a to vždy pro celý tým pečující o pacienty. Všichni zaměstnanci mají nastavena režimová opatření, která snižují možnost zanesení infekce do prostor nemocnice. 

Chápeme, že po krásném létě bez respirátorů se rodinám či jiným návštěvám nelíbí jejich návrat. Přesto věříme, že do našich opatření pro následující období patří. Pokud Vás nepřesvědčily výše uvedené informace, máte možnost své otázky osobně probrat s prim. Danzigovou, po předchozí dohodě na termínu návštěvy na tel. 736 750 851.  Sestry na odděleních a další řadoví zaměstnanci nerozhodují o přijatých opatřeních. Je tedy zbytečné jim předkládat jakékoli argumenty k této problematice.

Věříme, že společně najdeme cestu, jak účinně chránit Vaše blízké, a přitom jim ponechat co největší možnost kontaktu s návštěvami.

MUDr. Zdenka Danzigová, MBA