Další služby

Další služby

Zdravotnická dopravní služba

V případě, kdy pacientovi nevzniká nárok na hrazenou přepravu ze všeobecného zdravotního pojištění, či se jedná o transport z osobních důvodů, může si službu na stejné úrovni a ve stejném rozsahu objednat jako samoplátce za ceny výše uvedené.

V režimu samoplátce pacient hradí cenu za ujetý kilometr, dobu čekání či doprovodu a fixní administrativní poplatek. Minimální cena dopravy činí 300 Kč.

 

Ceník od 1. 3. 2022
Položka Cena
Ujetý km 20 Kč
1 min doprovodu / čekání 5 Kč
Administrativní poplatek 70 Kč
Přítomnost blízké osoby jako doprovodu zdarma
Minimální účtovatelná částka 300 Kč

Společnost Filimed, s.r.o. není plátcem DPH, uvedené ceny jsou konečné