Pro pacienty

Podmínky přijetí

Pro přijetí k hospitalizaci je nezbytné si připravit:

 • vyplněnou žádost k přijetí
 • překladovou zprávu nebo doporučení praktického lékaře obsahující diagnózy a terapii
 • občanský průkaz
 • kartičku pojištěnce zdravotní pojišťovny

Vstupní formality

 1. pacient podepisuje souhlas s hospitalizací a léčbou
 2. je seznámen s možností uložení cenností do trezoru nemocnice
 3. pacient poskytne jména a telefony osob, kterým smí lékař sdělit informace o zdravotním stavu
 4. v případě uložení peněz (důchodů) v pokladně nemocnice dostane pacient potvrzení

Co s sebou?

 • Hygienické potřeby – šampon, mýdlo, pastu na zuby či zubní protézy, kartáček, ručníky, žínky, používané pleťové krémy či mléka
 • Župan, noční prádlo, případně ponožky
 • Pevnou domácí obuv (bačkory na zip či přezku) – je nutné pro bezpečnou chůzi i rehabilitační činnost
 • Za cenné věci, šperky, elektroniku, finanční hotovost nemocnice nemůže ručit – doporučujeme nechat doma či uložit v nemocničním trezoru.

Úschovna financí

Informace o finančních úschovách pacientů:

 • Pacient je v den přijetí informován o tom, jak je nakládáno s důchodem, finanční hotovostí
 • Na základě souhlasu pacienta zajišťuje nemocnice dosílku důchodu za pacientem
 • Nemocnice zajišťuje prostřednictvím svého zmocněnce převzetí a vydání finančních hotovostí pro pacienty (důchody, soc. dávky, přeplatky…)
 • Převzaté hotovosti zůstávají uložené v úschově v pokladně nemocnice
 • Úschovy jsou vypláceny na vyžádání pacienta, po předložení OP, oproti podpisu 
 • Úřední hodiny pro výplatu úschov jsou pondělí a středa od 13:00 do 15:00, mimo tyto úřední hodiny se úschovy vydávají pouze po předchozí telefonické dohodě

 • Poslední pracovní den v měsíci a první pracovní den v následujícím měsíci se úschovy nevyplácejí ani se nepřijímá finanční hotovost, a to z důvodu administrativních uzávěrek
 • V případě úmrtí je úschova nahlášena jako pozůstalost příslušnému soudu podle adresy trvalého bydliště pacienta
 • Nemocnice nezajišťuje pacientům platby z důchodů jako je inkaso, nájem, telefony, apod, jen u osamělých pacientů nebo po dohodě s určeným pracovníkem nemocnice.

Informace ohledně důchodů a finančních depozit vám poskytne administrativní pracovnice, tel.257899941

 

.

Příjem pacientů zajišťuje Sára Čípová, tel.: 257 899 947.