Ambulantní péče

Ambulantní fyzioterapie

Výkony a procedury ambulantní fyzioterapie se provádí na základě vystaveného  „Poukazu na FT“ praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem:

 • Elektroléčba – magnetoterapie, DD proudy, IF proudy
 • Mechanoterapie – ultrazvuk, motodlaha
 • Fototerapie – IF záření (solux)
 • Individuální LTV, senzomotorické cvičení, LTV na NF podkladě
 • Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů
 • Využití rotopedu, motopedu
 • Terapeutický laser (hojení ran, kloubní a svalové obtíže) - není hrazeno z pojištění

Kontakt pro objednávání: 727 816 110

Výkony a procedury lze taktéž po domluvě s fyzioterapeutkou provést v režimu samoplátce dle níže uvedeného ceníku:

Ceník od 1. 11. 2022
Zdravotní výkon Čas Cena
Vstupní kineziologické vyšetření fyzioterapeutem 60 min 600 Kč
Kineziotaping 20 min

100 Kč aplikace
+ 1 Kč / 1 cm

Léčebná tělesná výchova 30 min 400 Kč
Ošetření měkkých tkání 20 min 400 Kč
Mobilizace páteře a periferních tkání 30 min 600 Kč
Manuální lymfodrenáž 60 min 800 Kč
Manuální lymfodrenáž obličeje 30 min 400 Kč
Manuální a přístrojová lymfodrenáž 90 min 1000 Kč
Přístrojová lymfodrenáž
300 Kč
Cvičení na přístroji motodlaha – dolní končetiny 20 min 300 Kč
Cvičení na přístroji rotoped – dolní končetiny 20 min 300 Kč
Cvičení na přístroji motomed – horní nebo dolní končetiny 20 min 300 Kč

Ordinační hodiny fyzioterapeuta:

 • pondělí 13:00–15:00,
 • středa 14:00–16:00,
 • pátek 7:00–9:00, a dále po telefonické domluvě.

Ambulantní fyzioterapeutky:

 • Bc. Iveta Kalendová
 • Bc. Marie Bialková

Interní ambulance

Ordinační doba:

Pondělí: 7:00 - 11:00

Úterý:  13:00 - 17:00

Zabýváme se především kardiovaskulárními chorobami včetně žilní nedostatečnosti,  hojením chronických ran včetně bércových vředů, poruchami pohybového aparátu. Důraz klademe na účelnou farmakoterapii. Součástí ambulance je i nutriční podpora.

 Přijímáme pacienty pouze na vyžádání praktického lékaře. Při první návštěvě si připravte svoji zdravotní dokumentaci, seznam užívaných léků a poukaz typu K, který Vám vystaví praktický lékař.

Je nutné objednat se předem telefonicky na čísle 736750851.

 

Geriatrická ambulance

Ordinační doba:

Pondělí: 13:00 - 17:00

 Středa:  13:00 - 17:00

Geriatrická ambulance je určena pro pacienty nad 65 let s obtížemi typickými pro vyšší věk. Zabýváme se poruchami mobility a soběstačnosti, poruchami paměti, hojením chronických ran. Součástí ambulance je i nutriční podpora.

Přijímáme pacienty pouze na vyžádání praktického lékaře nebo jiného specialisty. Při první návštěvě si připravte svoji zdravotní dokumentaci, seznam užívaných léků a poukaz typu K, který Vám vystaví doporučující lékař.

Je nutné objednat se předem telefonicky na čísle 736750851.

 

Smluvní pojišťovny

Nemocnice Třebotov má smlouvu s níže uvedenými zdravotními pojišťovnami:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR